SLOŠNI POGOJI

Sprejemanje pogojev:
Z dostopom do te spletne strani Štajerski gospodarski Oskarji in njenih vsebin se strinjate s spodaj navedenimi splošnimi pogoji uporabe. Če se s pogoji ne strinjate, vas prosimo, da ne uporabljate te spletne strani.

Intelektualna lastnina:
Vse vsebine na spletni strani Štajerski gospodarski Oskarji, vključno z besedilom, slikami, grafičnimi elementi, logotipi in programsko opremo, so zaščitene z avtorskimi pravicami in drugimi pravicami intelektualne lastnine. Brez izrecnega dovoljenja ni dovoljeno kopirati, razmnoževati, distribuirati ali spreminjati teh vsebin.

Uporaba storitev:
Uporaba storitev, ki so na voljo na spletni strani Štajerski gospodarski Oskarji, je dovoljena le za zakonite in legitimne namene. Prepovedano je izvajanje aktivnosti, ki bi lahko negativno vplivale na delovanje spletne strani, omrežja ali druge uporabnike.

Omejitev odgovornosti:
Lastnik spletne strani Štajerski gospodarski Oskarji ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno izgubo ali škodo, ki bi izhajala iz uporabe spletne strani Štajerski gospodarski Oskarji. Vsebina je na voljo "takšna, kot je", in lastnik ne jamči za njeno natančnost, popolnost ali primernost za določen namen.

Zunanje povezave:
Spletna stran Štajerski gospodarski Oskarji lahko vsebuje povezave do zunanjih spletnih mest. Lastnik nima nadzora nad vsebino teh strani in ne prevzema odgovornosti za njihovo vsebino ali delovanje.

Zasebnost:
Obdelava osebnih podatkov uporabnikov spletne strani Štajerski gospodarski Oskarji poteka v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu podatkov. Več informacij je na voljo v Izjavi o zasebnosti, ki je na voljo na spletni strani.

Spremembe pogojev:
Lastnik si pridržuje pravico do spremembe teh splošnih pogojev brez predhodnega obvestila. Uporabniki so dolžni redno preverjati pogoje za morebitne spremembe.

Sprememba ali prekinitev storitev:
Lastnik si pridržuje pravico do spremembe ali prekinitve katerekoli storitve ali funkcionalnosti na spletni strani Štajerski gospodarski Oskarji brez predhodnega obvestila.

Pravno veljavnost:
Če katera koli določba teh splošnih pogojev postane neveljavna ali neizvršljiva, to ne vpliva na veljavnost ali izvršljivost drugih določb.

Veljavno pravo in pristojnost:
Ti splošni pogoji in uporaba te spletne strani Štajerski gospodarski Oskarji se urejata z zakoni države, v kateri ima lastnik spletne strani svoj sedež. Morebitne spore se rešujejo pred pristojnim sodiščem v Mariboru, kjer ima lastnik svoj sedež.

Z uporabo strani se strinjate z zgoraj navedenimi splošnimi pogoji uporabe. 
V primeru nestrinjanja vas prosimo, da ne nadaljujete z uporabo te spletne strani.