V okviru projekta potekajo izbori za:

ŠTAJERSKI
GOSPODARSKI OSKAR 2022

ŠTAJERSKI ZAPOSLOVALEC LETA
2022

NAJPERSPEKTIVNEJŠE MLADO PODJETJE
2022

Možnost sodelovanja v izboru za Štajerski gospodarski oskar imajo podjetja, ki imajo registriran sedež v regiji Podravje in Celje in so na podlagi javno dostopnih podatkov (AJPES) razvrščena v kategorije: mikro in majhna podjetja, srednje velika podjetja ter velika podjetja.
Med prijavljenimi srednje velikimi in velikimi podjetji izberemo tudi Naj zaposlovalca Podravja.

Način izbora
Na podlagi javno objavljenih podatkov in ob upoštevanju dogovorjenega nabora kazalnikov bo strokovni analitični partner PwC pripravil izračune, ki jih bosta podrobno pregledali še obe komisiji, vsaka po svoji metodologiji dela.

Strokovne komisije, sestavljene iz delegatov Štajerske gospodarske zbornice Maribor (ŠGZ),
Regionalne gospodarske zbornice Celje (RGZC) ter priznanih strokovnjakov, bodo na osnovi strogih
strokovnih kriterijev izbrale najboljša podjetja v različnih kategorijah.